ضمانت نامه دستگاه به چه صورت است؟

 

  • ضمانت نامه دستگاه دو ساله است که البته در صورت استفاده نادرست از دستگاه شامل حال مصرف کننده نمی­گردد (چنانچه در اثر جابجایی و انتقال نادرست دستگاه دچار صدمه شود و یا در صورت استفاده نادرست دستگاه دچار آسیب گردد، ضمانت نامه شامل حال مصرف کننده نمی گردد)
توسط | 2017-09-06T20:29:31+00:00 27 th نوامبر 2012|بدون دیدگاه